Preview: AvX: VS #5

Thu, August 23rd, 2012 at 8:58pm PDT

FIGHT POSTER VARIANT By JOHN ROMITA JR.

• The premier tie-in to AVENGERS VS. X-MEN marches on!

• BLACK PANTHER VS. STORM!

• ANGEL VS. HAWKEYE!

AvX: VS #5 (Vol. 5)AvX: VS #5 (Vol. 5)AvX: VS #5 (Vol. 5)AvX: VS #5 (Vol. 5)
AvX: VS #5 (Vol. 5)AvX: VS #5 (Vol. 5)AvX: VS #5 (Vol. 5)AvX: VS #5 (Vol. 5)

<< Avenging Spider-Man #11 | Previews Archive | Captain Marvel #3 >>