Bob Kane to Receive Posthumous Star on Hollywood Walk of Fame

Bob Kane to Receive Posthumous Star on Hollywood Walk of Fame